پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرکهنه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرکهنه 5812523 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرکهنه باید ابتدا 05812523 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرکهنه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05812523123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرکهنه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده