پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/سبزوار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/سبزوار 571233 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرصنعتی/سبزوار باید ابتدا 0571233 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرصنعتی/سبزوار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0571233123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرصنعتی/سبزوار از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده