پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام مراکزی که در ان روش نوروفیدبک انجام می شود و ایا می تواند روش جایگزین دارو درمانی در بیماری دو قطبی باشد؟

1 پاسخ 1

خیر، درمان بیماری دو قطبی، دارویی و رفتاریست

برگرفته از : http://www.drvalipour.ir/ (دکتر محمد والی پور)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده