پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شفیع چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شفیع 581228 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شفیع باید ابتدا 0581228 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شفیع زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0581228123456 را وارد نمایید. شهرستان شفیع از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده