پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ششتمد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ششتمد 572372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ششتمد باید ابتدا 0572372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ششتمد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572372123456 را وارد نمایید. شهرستان ششتمد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده