پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شترک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شترک 511248 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شترک باید ابتدا 0511248 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شترک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511248123456 را وارد نمایید. شهرستان شترک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده