پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شاداب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شاداب 551243 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شاداب باید ابتدا 0551243 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شاداب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0551243123456 را وارد نمایید. شهرستان شاداب از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()