پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سنگان پائین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سنگان پائین 532522 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سنگان پائین باید ابتدا 0532522 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سنگان پائین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532522123456 را وارد نمایید. شهرستان سنگان پائین از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان سنگان)