پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سنگ بست چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سنگ بست 512624 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سنگ بست باید ابتدا 0512624 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سنگ بست زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512624123456 را وارد نمایید. شهرستان سنگ بست از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()