پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سملخون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سملخون 529283 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سملخون باید ابتدا 0529283 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سملخون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529283123456 را وارد نمایید. شهرستان سملخون از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()