پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام... برای رهایی از ترک های سفید روی پوست از چه کرمی و به چه صورت باید استفاده کنم (البته من نه بار دار شدم و نه تغییر وزن داشتم فکر میکنم علتش ارثی و هورمونی باشه.. یادمه از 10 سالگی بودن!)

1 پاسخ 1

سلام کرم تاثیر چندانی نداره -لیزر تا حدودی موثره

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده