پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سلیمانی نیشابور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سلیمانی نیشابور 552454 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سلیمانی نیشابور باید ابتدا 0552454 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سلیمانی نیشابور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552454123456 را وارد نمایید. شهرستان سلیمانی نیشابور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد نیشابور) ()