پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سلیمانی مشهد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سلیمانی مشهد 512334 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سلیمانی مشهد باید ابتدا 0512334 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سلیمانی مشهد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512334123456 را وارد نمایید. شهرستان سلیمانی مشهد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()