پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سلوگرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سلوگرد 582668 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سلوگرد باید ابتدا 0582668 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سلوگرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582668123456 را وارد نمایید. شهرستان سلوگرد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()