پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور گینه بیسائو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت گینه بیسائو (Guinea-Bissau) بیسائو (Bissau) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت گینه بیسائو) (پایتخت گینه) () (پایتخت گینه بیسایو) (پايتخت گينه) (پایتخت کشور گینه) (بايتخت كينه) (پايتخت گينه بيسائو) (گینه بیسائو) (پایتخت گینه بیساو) (پایتخت کینه بیسایو) (پایتخت کشورگینه) (پایتخت گینه استوایی) (نام پایتخت گینه)