پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سلطان آبادنمک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سلطان آبادنمک 512358 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سلطان آبادنمک باید ابتدا 0512358 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سلطان آبادنمک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512358123456 را وارد نمایید. شهرستان سلطان آبادنمک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()