پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سلامی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سلامی 532432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سلامی باید ابتدا 0532432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سلامی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532432123456 را وارد نمایید. شهرستان سلامی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()