پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سفیدسنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سفیدسنگ 512664 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سفیدسنگ باید ابتدا 0512664 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سفیدسنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512664123456 را وارد نمایید. شهرستان سفیدسنگ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده