پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سریده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سریده 535629 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سریده باید ابتدا 0535629 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سریده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535629123456 را وارد نمایید. شهرستان سریده از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سریده)