پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرغایه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرغایه 512362 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرغایه باید ابتدا 0512362 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرغایه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512362123456 را وارد نمایید. شهرستان سرغایه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرغایه)