پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرحوضک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرحوضک 532845 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرحوضک باید ابتدا 0532845 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرحوضک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532845123456 را وارد نمایید. شهرستان سرحوضک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرحوضک) ()