پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرچاه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرچاه 552524 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرچاه باید ابتدا 0552524 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرچاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552524123456 را وارد نمایید. شهرستان سرچاه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده