پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سارمران چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان سارمران 572735 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سارمران باید ابتدا 0572735 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سارمران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572735123456 را وارد نمایید. شهرستان سارمران از توابع استان خراسان رضوی می باشد.
05857353333 شماره مخابرات سارمران است از روستاهای شهرستان اسفراین /استان خراسان شمالی است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سارمران)