پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ژرف چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ژرف 532362 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ژرف باید ابتدا 0532362 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ژرف زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532362123456 را وارد نمایید. شهرستان ژرف از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده