پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زیندانلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زیندانلو 582543 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زیندانلو باید ابتدا 0582543 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زیندانلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582543123456 را وارد نمایید. شهرستان زیندانلو از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده