پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من دختری 20ساله هستم زیر چشمم چروکهایی مادر زادی دارم به پزشک مراجعه کردم دستگاه 3max راپیشنهاد کردندچند جلسه انجام دادم تغییری نکرد آیا این روش موثر است که ادامه دهم؟ اگر نه شما چه پیشنهادی دارید؟

1 پاسخ 1

شوینده AHA مدیلن جهت شستشوی صورت استفاده کنید .

برگرفته از : http://www.doctormaleki.com/ (دکتر مریم ملکی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده