پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زنگانلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زنگانلو 582567 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زنگانلو باید ابتدا 0582567 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زنگانلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582567123456 را وارد نمایید. شهرستان زنگانلو از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()