پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ریگی/زمه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ریگی/زمه 552438 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ریگی/زمه باید ابتدا 0552438 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ریگی/زمه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552438123456 را وارد نمایید. شهرستان ریگی/زمه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()