پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رودخانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رودخانه 532341 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رودخانه باید ابتدا 0532341 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رودخانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532341123456 را وارد نمایید. شهرستان رودخانه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()