پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان روح آباد/نیشابور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان روح آباد/نیشابور 552239 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان روح آباد/نیشابور باید ابتدا 0552239 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در روح آباد/نیشابور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552239123456 را وارد نمایید. شهرستان روح آباد/نیشابور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()