پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رضوان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رضوان 5112603 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رضوان باید ابتدا 05112603 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رضوان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05112603123456 را وارد نمایید. شهرستان رضوان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()