پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رخنه گل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رخنه گل 512667 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رخنه گل باید ابتدا 0512667 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رخنه گل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512667123456 را وارد نمایید. شهرستان رخنه گل از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره روستای رخنه گل) (رخنه) ()