پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان راوخ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان راوخ 572777 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان راوخ باید ابتدا 0572777 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در راوخ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572777123456 را وارد نمایید. شهرستان راوخ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(راوخ) ()