پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوین/چنارسوخته چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوین/چنارسوخته 511243 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوین/چنارسوخته باید ابتدا 0511243 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوین/چنارسوخته زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511243123456 را وارد نمایید. شهرستان دوین/چنارسوخته از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده