پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوغائی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوغائی 581231 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوغائی باید ابتدا 0581231 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوغائی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0581231123456 را وارد نمایید. شهرستان دوغائی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده