پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوغ آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوغ آباد 532676 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوغ آباد باید ابتدا 0532676 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوغ آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532676123456 را وارد نمایید. شهرستان دوغ آباد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده