پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهرود/گرجی سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهرود/گرجی سفلی 511242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهرود/گرجی سفلی باید ابتدا 0511242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهرود/گرجی سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511242123456 را وارد نمایید. شهرستان دهرود/گرجی سفلی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده