پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور گینه چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت گینه (Guinea) کاناکری (Conakry) می باشد.
کوناکری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت گینه) (پایتخت کشور گینه) (مرکز گینه) (پايتخت گينه) (کشور گینه) (پایتخت کشورگینه) (پايتخت كشور گينه) (پایتخت کشور خلیج گینه) (مرکزگینه) (پایتخت گینه ) () (نام پایتخت گینه) (مرکز کشور گینه) (مرکز گینه کجاست) (کشورگینه) (پایتخت گینه بیسائو) (پایتخت گینه بیسایو) (پایتخت گینه استوایی)