پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور گینه چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت گینه (Guinea) کاناکری (Conakry) می باشد.
کوناکری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت گینه) (پایتخت کشور گینه) (مرکز گینه) (پايتخت گينه) (کشور گینه) (پایتخت کشورگینه) (پايتخت كشور گينه) (پایتخت کشور خلیج گینه) (مرکزگینه) (پایتخت گینه ) () (نام پایتخت گینه) (مرکز کشور گینه) (کشورگینه) (مرکز گینه کجاست) (پایتخت گینه کجاست) (پایتخت گینه بیسائو) (گینه کجاست) (پايتخت كشورگينه) (پایتخت گینه کجاست؟) (مرکز گینه ) (پايتخت گينه بيسائو) (پايتخت كشور گينه ) (پایتخت گینه بیسایو) (پایتخت گینه استوایی)