پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده برزو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده برزو 529497 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده برزو باید ابتدا 0529497 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده برزو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529497123456 را وارد نمایید. شهرستان ده برزو از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ده برزو)