پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دستجردطاقانکوه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دستجردطاقانکوه 552479 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دستجردطاقانکوه باید ابتدا 0552479 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دستجردطاقانکوه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552479123456 را وارد نمایید. شهرستان دستجردطاقانکوه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده