پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دستجردآقابزرگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دستجردآقابزرگ 552341 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دستجردآقابزرگ باید ابتدا 0552341 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دستجردآقابزرگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552341123456 را وارد نمایید. شهرستان دستجردآقابزرگ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دستجردآقابزرگ)