پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درگز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درگز 582522 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درگز باید ابتدا 0582522 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درگز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582522123456 را وارد نمایید. شهرستان درگز از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره درگز) (پیش شماره شهرستان درگز) ()