پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درخت بید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درخت بید 529338 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درخت بید باید ابتدا 0529338 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درخت بید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529338123456 را وارد نمایید. شهرستان درخت بید از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده