پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درازآب تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درازآب تربت جام 529328 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درازآب تربت جام باید ابتدا 0529328 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درازآب تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529328123456 را وارد نمایید. شهرستان درازآب تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده