پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خیرآباد/تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خیرآباد/تربت جام 529223 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خیرآباد/تربت جام باید ابتدا 0529223 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خیرآباد/تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529223123456 را وارد نمایید. شهرستان خیرآباد/تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره تربت جام)