پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خور/بیجورد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خور/بیجورد 532753 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خور/بیجورد باید ابتدا 0532753 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خور/بیجورد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532753123456 را وارد نمایید. شهرستان خور/بیجورد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره خور)