پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خرم آباد/تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خرم آباد/تربت جام 529241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خرم آباد/تربت جام باید ابتدا 0529241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خرم آباد/تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529241123456 را وارد نمایید. شهرستان خرم آباد/تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده