پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خانیک گناباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خانیک گناباد 535734 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خانیک گناباد باید ابتدا 0535734 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خانیک گناباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535734123456 را وارد نمایید. شهرستان خانیک گناباد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خانیک گناباد)