پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خانیک بشرویه/یگی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خانیک بشرویه/یگی 535329 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خانیک بشرویه/یگی باید ابتدا 0535329 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خانیک بشرویه/یگی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535329123456 را وارد نمایید. شهرستان خانیک بشرویه/یگی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده