پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حوض سرخ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حوض سرخ 531246 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حوض سرخ باید ابتدا 0531246 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حوض سرخ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0531246123456 را وارد نمایید. شهرستان حوض سرخ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()